piątek, 4 października 2013


Logo Instytutu Pamięci Narodowej
Do 30 listopada 2013 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2012 r. do 31 października 2013 r.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich przewidziano następujące nagrody I stopnia:
  • 10 000 PLN w przypadku najlepszej pracy magisterskiej,
  • 25 000 PLN w przypadku najlepszej pracy doktorskiej.
Laureaci pierwszej nagrody otrzymają również pamiątkowe dyplomy, a ich praca zostanie wydana przez IPN i IH PAN w formie książkowej. Dla autorów prac, które zajmą drugie miejsce w każdej z kategorii, przewidziano wydanie drukiem części lub całej pracy oraz honorarium autorskie.

W każdej z kategorii możliwe jest także przyznanie od jednego do trzech wyróżnień. Komisja konkursowa może także zrezygnować z przyznania nagrody I stopnia i w jej miejsce przyznać jedną lub dwie nagrody II stopnia.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”
Zgłaszana praca magisterska musi mieć dołączoną pisemną opinię promotora. Do prac doktorskich muszą być dołączone kopie recenzji, które powstały w trakcie przewodu.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Strona internetowa konkursu na najlepszy debiut historyczny roku

Plakat - Historyczny debiut roku

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...