czwartek, 24 października 2013


Herb miasta Bydgoszcz
Do 22 listopada 2013 r. można zgłaszać prace w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową, którego organizatorem jest prezydent miasta Bydgoszcz. Zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które są związane z Bydgoszczą i zostały obronione w roku akademickim 2012/2013.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu - zgłaszane prace muszą dotyczyć tematyki związanej z Bydgoszczą oraz korespondować ze współczesnymi potrzebami miasta. W szczególności praca powinna dotyczyć następujących aspektów:
 • promocji, 
 • gospodarki lokalnej, 
 • kultury i sztuki, 
 • tradycji i tożsamości miasta, 
 • turystyki, 
 • sportu, 
 • oświaty, 
 • gospodarki przestrzennej, 
 • architektury, 
 • ochrony środowiska, 
 • ochrony zdrowia, 
 • transportu,
 • innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody pieniężne:
 • I miejsce - 10.000 złotych brutto,
 • II miejsce - 5.000 złotych brutto,
 • III miejsce - 3.000 złotych brutto
Kompletne zgłoszenie musi składać się z następujących dokumentów:
 • praca inżynierska, licencjacka, magisterska lub doktorska w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf na nośniku CD lub DVD,
 • kompletnie wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia stanowiące załącznik do Regulaminu,
 • potwierdzona przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopia promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
 • curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
 • streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych rozwiązań.
Strona internetowa konkursu prezydenta Bydgoszczy na najlepsze prace naukowe 2012/2013Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...