środa, 2 października 2013


Herb miasta Gliwice
Do 31 października 2013 r. można zgłaszać prace w ramach IX edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice w 2013 roku. Organizatorem konkursu jest prezydent miasta Gliwice. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2010-2013, które nie zgłaszano do konkursu w jego wcześniejszych edycjach.

Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
  • imię i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail,
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwierdzającą nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Prace mogą zgłaszać rektorzy, dziekani oraz rady wydziałów. Zgłoszenia mogą skadać również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.

Zgłaszane prace należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA LICENCJATÓW / MAGISTRÓW / DOKTORÓW 2013” w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (I piętro, pokój nr 102).

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe oraz rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 grudnia 2013 r.

Strona internetowa konkursu prezydenta GliwicPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...