piątek, 11 października 2013


Logo konkursu Polska pomoc rozwojowa 2014
Do 5 listopada 2013 r. można składać wnioski na realizację zamówienia publicznego w ramach konkursu pn. Polska pomoc rozwojowa 2014, który został ogłoszony przez Ministra Spraw Zagranicznych. Do składania wniosków uprawnione są m.in. publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne. Budżet konkursu wynosi 21 450 000 zł.


W ramach konkursu organizowany jest nabór wniosków w dwóch zadaniach:
 • Zadanie I - projekty pomocy rozwojowej (budżet 21 150 000 zł); 
 • Zadanie II - projekty dotyczące wsparcia transformacyjnego (budżet 300 000 zł).
Wnioski w ramach zadania II mogą składać tylko organizacje pozarządowe. Zgodnie z regulaminem konkursu projekty pomocy rozwojowej w ramach zadania I mogą być realizowane w następujących krajach:
 • Armenia;
 • Białoruś;
 • Gruzja;
 • Mołdawia;
 • Ukraina;
 • kraje Afryki Wschodniej - Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda;
 • Kirgistan i Tadżykistan;
 • Autonomia Palestyńska.
Szczegółowe priorytety i cele zadań w odniesieniu do poszczególnych krajów, można znaleźć w regulaminie konkursu. Projekt złożony w konkursie musi stanowić zamkniętą i spójną całość, z określonymi rezultatami (konkretnymi i weryfikowalnymi), które zostaną osiągnięte w terminie realizacji projektu współfinansowanego ze środków MSZ, czyli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekt realizowany w ramach zadania I:
 • obejmujący zasięgiem jeden kraj może dotyczyć tylko jednego priorytetu. Projekt może obejmować zasięgiem kilka krajów wyłącznie wtedy, jeśli dotyczy takiego samego priorytetu dla tych krajów;
 • może zawierać także komponent edukacji globalnej, tzn. działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych w kraju, którego dany projekt dotyczy.
Minimalna kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać w ramach zadania I, wynosi 100 000 zł. Kwoty maksymalne ustalone są dla każdego kraju indywidualne w regulaminie konkursu. Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny na poziomie 10%. Wkład własny może mieć charakter finansowy, rzeczowy lub osobowy. Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 15% jego wartości. W ramach realizacji zadania I, jedna jednostka może złożyć do pięciu wniosków.

Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE w serwisie https://portal.polskapomoc.gov.pl/ co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 5 listopada 2013 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...