poniedziałek, 28 października 2013


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu, który ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni. Budżet konkursu wynosi 50 000 000 zł.

AKTUALIZACJA 29 kwietnia 2014 r. Zgodnie z informacjami NCBiR nabór wniosków zostanie zamknięty 7 maja 2014 r. 

W ramach zgłaszanych projektów uczelnie uzyskają możliwość stworzenia płatnych praktyk i stażów dla swoich studentów.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 28 października 2013 r. Nabór wniosków może zostać zamknięty w sytuacji wykorzystania środków z budżetu. Informacja o zamknięciu naboru zostanie opublikowana z pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie www.ncbir.gov.pl.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać szkoły wyższe publiczne lub niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Jedna jednostka może złożyć więcej niż jeden wniosek. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do uczelni oraz studentów. Minimalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Realizacja projektu musi zakończyć się do 30 czerwca 2015 r.

Wysokość wnioskowanej kwoty uzależniona jest od liczby studentów kształconych przez daną uczelnię. Wynosi ona odpowiednio:
  • 3 000 000 zł - dla uczelni kształcących do 4000 studentów;
  • 5 000 000 zł - dla uczelni kształcących od 4001 do 12000 studentów;
  • 7 000 000 zł - dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom