środa, 2 października 2013


Logo Ośrodka Przetwarzania Informacji
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 września 2013 r., czyli Sonata 6, Preludium 6 oraz Opus 6. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 grudnia 2013 r.

OPUS 6 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 6 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 180 mln zł.

PRELUDIUM 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
SONATA 6 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.


Od wrześniowej edycji wymienionych konkursów na finansowanie badań podstawowych, wprowadzono zmiany w sposobie naliczania kosztów pośrednich i bezpośrednich. NCN stworzyło katalog wydatków, które można zaliczyć do poszczególnych kategorii. Szczegółową analizę wprowadzonych zmian można znaleźć tutaj.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...