czwartek, 14 listopada 2013


Logo Narodowego Centrum Nauki
Dlaczego wnioski do NCN należy pisać po angielsku? Czy będąc młodym naukowcem bez dorobku, można dostać grant? Czy warto odwoływać się od decyzji NCN? Co zrobić, jeśli jednostka naukowa nie chce dopuścić kierownika projektu do współdecydowania o przeznaczeniu kosztów pośrednich? To tylko część pytań, na które odpowiadał Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński podczas czatu, który został zorganizowany przez Radę Młodych Naukowców.  

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji związanych z wnioskami składanymi do NCN, które pojawiły się podczas czatu z prof. Karońskim.

Dlaczego wszystkie wnioski muszą być pisane po angielsku?
Obowiązek taki nakłada Ustawa o NCN. Trudno jest znaleźć rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. W panelu HS do zagranicznych recenzentów trafia ok. 9% wniosków.

Wpływ kierownika projektu na wydawanie kosztów pośrednich.
Od konkursów otwartych we wrześniu 2013 r. obowiązuje zapis „Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30%  wartości kosztów pośrednich”. Zapis został wprowadzony, aby spowodować, by jednostki naukowe konsultowały z kierownikami projektów, na co są przeznaczane koszty pośrednie. Forma uzgodnienia jest zależna od kierownika jednostki naukowej. NCN na formę uzgodnienia nie ma wpływu. Jeśli jednak jednostka naukowa nie chce pozwolić kierownikowi projektu na współdecydowanie o przeznaczeniu przynajmniej 30% wartości kosztów pośrednich, należy zgłosić taką sytuację do NCN.

Dlaczego kierownikiem projektu w ramach konkursów Preludium i Sonata można być tylko raz?
Konkursy te są pomyślane jako wsparcie dla osób, które rozpoczynają karierę naukową. Uzyskanie środków w ramach konkursów Preludium i Sonata pozwala na prowadzenie badań nawet przez łącznie sześć lat. Laureaci tych konkursów mogą również składać wnioski w ramach konkursu Opus.

Czy młody naukowiec bez publikacji, bez opiekuna z dorobkiem ma szansę na grant z NCN?
W takiej sytuacji młody naukowiec powinien pokazać swój dorobek „pozapublikacyjny” (np. referaty, postery, udział w projektach). Warto jednak znaleźć dobrego opiekuna naukowego, który jest ważny na początkowym etapie kariery naukowej. Dobry pomysł na projekt badawczy powinien ułatwić znalezienie opiekuna. Opiekunem może być nawet młody adiunkt z dorobkiem.

Czy warto się odwoływać od decyzji NCN?
Sprawy związane z odwołaniami są zazwyczaj bardzo trudne. Często lepszym rozwiązaniem jest ponowne składanie wniosku a nie odwołanie. Szczególnie w sytuacji, gdy w procesie oceny nie było uchybień formalnych.

NCN a Otwarta Nauka
W najbliższej przyszłości NCN nie będzie zobowiązywało kierowników finansowanych projektów naukowych do publikacji ich wyników na otwartych licencjach. Preferowane są publikacje w dobrych i bardzo dobrych klasycznych czasopismach naukowych, a w naukach humanistycznych również publikacje monograficzne.

Czy można uzyskać grant na badania dotyczące spraw specyficznie polskich?
Każdy wiosek oceniany jest w pewnym kontekście. Jest porównywany z wnioskami z tego samego panelu. Eksperci NCN rozumieją, że pewne tematy mają lokalny charakter i trudno opublikować je w międzynarodowych czasopismach.

Wynagrodzenia w grantach NCN
W światowej nauce wynagrodzenia w grantach nie są standardem. W Polsce ich celem jest podniesienie i tak niskich wynagrodzeń naukowców oraz promowanie najlepszych badań i najlepszych naukowców. Na pytanie czy zamiast wynagrodzeń lepiej sfinansować większą liczbę grantów, nie ma dobrej odpowiedzi. NCN działa w systemie konkursowym i ma to swoje określone następstwa

Plany NCN
  • Wprowadzenie konkursu, który będzie adresowany do polskich uczonych pracujących poza granicami kraju. Celem konkursu będzie skłonienie ich do powrotu do Polski. Konkurs będzie realizowany, jeśli NCN otrzyma na ten cel środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej.
  • Upublicznienie raportów końcowych zrealizowanych projektów.
  • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia strony internetowej projektu i bieżące publikowanie informacji z jego przebiegu. Szczególnie w przypadku grantów wysokonakładowych.
  • Pierwsze przymiarki do stworzenia konkursów na wydanie książki lub wyjazdu na prestiżowe konferencje.
  • Ceniona będzie działalność mająca na celu promowanie nauki. Priorytetowo traktowane będą jednak cały czas osiągnięcia naukowe. 
  • Uzupełnienie budżetu NCN na lata 2014-2020 o środki z funduszy strukturalnych. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom