piątek, 22 listopada 2013


Logo ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 25 listopada 2013 r. można składać wnioski w ramach konkursu Stypendium dla młodego naukowca, którego organizatorem jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Konkurs adresowany jest do doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się powojennymi dziejami Wrocławia lub polskich Ziem Zachodnich.

Dla laureatów konkursu przygotowani dwa półroczne stypendia o wysokości 4 800 zł brutto każde. Wypłacane będą one w dwóch ratach - do 31 grudnia 2013 r. oraz do 16 czerwca 2014 r.

Wnioskodawca musi złożyć komplet następujących dokumentów:
  • Curriculum Vitae kandydata,
  • oryginał lub poświadczoną kopię dyplomu studiów magisterskich uczelni wyższej,
  • opis przebiegu dotychczasowej pracy naukowej,
  • wykaz publikacji,
  • krótką charakterystykę badań realizowanych w ramach studiów doktoranckich (maksymalnie dwie strony znormalizowanego maszynopisu),
  • list referencyjny samodzielnego pracownika nauki.
Dokumenty można przesłać pocztą. Przy ocenie zachowania terminu składania wniosków, będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2013 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...