środa, 20 listopada 2013


Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Do 14 stycznia 2014 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności posiadającą charakter aplikacyjny. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej a honorowym patronatem objął go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zgodnie  regulaminem konkursu do składania wniosków upoważnione są następujące instytucje:
  • uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
  • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
  • przedsiębiorstwa - pomioty gospodarcze,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe. 

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia - 50 000 zł;
  • nagroda II stopnia - 30 000 zł;
  • nagroda III stopnia - 20 000 zł;
  • nagroda za najlepszy patent lub wzór przemysłowy, chroniony prawem własności przemysłowej -  10 000 zł oraz nagroda rzeczowa.
Strona internetowa konkursu
Regulamin konkursuPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom