poniedziałek, 9 grudnia 2013


Logo programu Diamentowy Grant
Do 30 stycznia 2014 r. można składać wnioski w ramach kolejnej edycji konkursu Diamentowy Grant. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.  W ramach grantu uzyskać można do 200 000 zł na prowadzenie badań naukowych.


Zgodnie z regulaminem konkursu składany projekt może trwać do czterech lat. Wnioskodawcą może być student, który studiuje w jednostce naukowej, która posiada kategorię naukową A+, A lub B. Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:

  1. nie posiada tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.,
  3. prowadzi zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W ramach grantu przyznawane jest wynagrodzenie dla studenta. Nie może być ono niższe niż 2 500 zł miesięcznie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku studentów studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym 2012/2013 kopię dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do końca marca 2014 r.
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w pkt. IV.3 ogłoszenia,
  • potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest certyfikat lub w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego, poświadczone przez lektora.
  • opinię opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnionego studenta lub absolwenta,
  • ankietę dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego (ankieta obejmuje okres ostatnich 4 lat),
  • oświadczenie studenta/absolwenta poświadczone prze Wnioskodawcę, że student/absolwent nie posiada tytułu zawodowego magister lub jego odpowiednika.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...