poniedziałek, 2 grudnia 2013


Logo Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 2 grudnia 2013 r. studenci i absolwenci studiów I i II stopnia (do 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu) z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości 60 000 zł na założenie własnej firmy. Środki przyznawane są w ramach przedsięwzięcia "Pierwszy biznes - wparcie w starcie", którego organizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce ruszy nabór także w województwach małopolskim i świętokrzyskim

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.
Pożyczka udzielana jest na następujących warunkach:
 • Wartość pożyczki: do 60 000 zł,
 • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku),
 • Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
 • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
Istnieje także możliwość uzyskania tzw. pożyczki uzupełniającej, która będzie przeznaczona na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka uzupełniająca przyznawana jest na następujących warunkach:
 • Wartość pożyczki: do 20 000 zł,
 • Oprocentowanie będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej,
 • Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),
 • Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki,
 • Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
 • Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Poniżej adresy regionalnych instytucji, w których można składać wnioski o pożyczki w ramach przedsięwzięcia "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie".

Logo Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
ul. Rakowicka 10b/10 (III piętro)
31-511 Kraków
tel.: 12 423 76 05
mail: biuro@mfes.pl
strona: www.mfes.pl


Logo Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
ul. Hoża 86 (II piętro) lok. 211
00-682 Warszawa
tel.: 22 890 04 26, fax.: 22 890 13 11
mail: pozyczki@mrfp.pl
strona: www.mrfp.pl


Logo Agencji Rozwoju Regionalnego StarachowiceAgencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
STARACHOWICE
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
mail: farr@farr.pl
strona: www.farr.pl

KIELCE
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9
25-512 Kielce
tel./fax 41 345-05-33
mail: kielce@farr.pl
strona: www.farr.plPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...