sobota, 7 grudnia 2013


W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej projektów, których celem jest wykorzystanie internetu do ułatwienia pracy naukowców, popularyzacji ich publikacji oraz zwiększenia współpracy między nauką a biznesem. W ostatnich dniach swoją premierę miały dwie platformy internetowe, które stawiają sobie tak ambitne cele. Mowa o KreoBox oraz systemie wspomagający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac.

Pod nieco długą nazwą - system wspomagający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac - kryje się internetowa platforma, którą uruchomiła Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dostępna jest ona pod adresem https://platforma.awf.edu.pl/.  Twórcy tego narzędzia informują, że jego cele są następujące:

  • Wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej
  • Poprawa warunków prowadzenia prac badawczych 
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi 
  • Ułatwienie współpracy uczelni z biznesem
Docelowo platforma AWF ma umożliwiać umieszczanie artykułów, książek, raportów, dorobku naukowego, rozdziałów w książkach, czasopism i prac doktorskich. Wszystkie materiały będzie można dodawać dopiero wówczas, gdy nasza jednostka przystąpi do platformy. Indywidualni naukowcy nie mają bowiem takiej możliwości.

Platforma AWF ma ułatwić dostęp do prac naukowych oraz zwiększyć ich cytowalność. Na razie pozostaje to jednak w sferze planów. Przede wszystkim baza jest obecnie niemal pusta. Znajdują się w niej praktycznie tylko pozycje z archiwalnych zbiorów biblioteki AWF. Dodatkowo zamieszczanie publikacje nie są indeksowane przez Google Schoolar, co powoduje, że nie mają wpływu na indeks h określany przez Publish or Perish.

Podobnie jest z modułem platformy, który ma ułatwić współpracę uczelni z biznesem. W założeniu - do bazy można dodawać oferty współpracy naukowców dla biznesu oraz zlecenia, które przedsiębiorcy kierują do naukowców. Sęk w tym, że obecnie w bazie jest jedno testowe zlecenie. Oby w przyszłości pojawiło się ich więcej.

Usprawnić współpracę nauki z biznesem ma także serwis KreoBox - www.kreobox.pl. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Miasta Stołecznego Warszawa. Czym jest KreoBox?
KreoBox jest miejscem spotkań naukowców, inwestorów i przedsiębiorców. Tu można przedstawić swoje pomysły i znaleźć pieniądze na ich urzeczywistnienie. Dajemy dostęp do baz ekspertów innowacyjnych dziedzin, aparatury badawczej oraz gotowych technologii. KreoBox to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy – zamieścisz w nim swoją ofertę, staniesz się widoczny dla pracodawców. Wspieramy też studentów w wyborze tematu pracy dyplomowej – wskazujemy te, które są pożądane przez przedsiębiorców.
KreoBox jest portalem, który ma łączyć przedsiębiorców, naukowców i studentów. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z jego pięciu zakładek. Giełda biznesowa pozwala przedstawicielom nauki przedstawiać swoje innowacyjne rozwiązania oraz poszukiwać wsparcia finansowego dla nich. Przedsiębiorcy mogą zaś znaleźć pomysły warte zainwestowania. Kariera daje szansę nie tylko na znalezienie pracy, ale również stażu post-doc. To także szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie wartościowych pracowników. Tematy prac dyplomowych dają przedsiębiorcom możliwość zgłaszania ważnych dla nich tematów, które naukowcy mogą podjąć w swoich badaniach naukowych. Współpraca biznes-nauka daje naukowcom możliwość zaprezentowania się jako ekspert, a instytucjom naukowym zaprezentowania swojej aparatury. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą wskazać jakich ekspertów i jakiej specjalistycznej aparatury potrzebują. Społeczność to zaś społecznościowa część serwisu, która umożliwia kontakt jego uczestnikom.

Choć KreoBox istnieje od 29 listopada 2013 r. to widać, że powoli zaczyna żyć. Do jego społeczności dołączyło już ponad 3000 osób. Z zaciekawieniem będziemy śledzić rozwój tej inicjatywy.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by YLevPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...