sobota, 28 grudnia 2013


Kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się, dlaczego kierownik jest najważniejszym elementem wniosku o grant na badania naukowe. Dziś idziemy o krok dalej i wskażemy jakie cechy są pożądane wśród osób, które chcą być kierownikami projektów badawczych. Źródłem naszych danych będzie raport Ośrodka Przetwarzania Informacji "Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R".

Całą treść raportu można znaleźć na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nas najbardziej zainteresowało, jakie cechy osobowości posiadają kierownicy projektów badawczych w Polsce. Dane do omawianego raportu pochodziły bowiem z badania, które objęło kierowników projektów badawczych w sektorze nauki i w sektorze gospodarki. Do przebadania wspomnianych grup wykorzystano pięcioczynnikowy model osobowości, obejmujący wymiary:
 • ugodowość,
 • neurotyczność,
 • ekstrawersja,
 • otwartość na doświadczenie,
 • sumienność.


Po przeprowadzeniu badań okazało się, że:
 • badani z obu grup charakteryzują się wysokim poziomem ekstrawersji i otwartości na doświadczenia;
 • kierownicy z sektora przedsiębiorstw mają wyższy poziom ekstrawersji niż kierownicy z sektora nauki;
 • kierownicy z sektora nauki są bardziej neurotyczni niż kierownicy z sektora przedsiębiorstw;
 • kierownicy z sektora nauki są bardziej ugodowi niż kierownicy z sektora przedsiębiorstw.
Ponadto zmierzono również poziom kompetencji, które zostały uznane za szczególnie przydatne w zarządzaniu projektami B+R. Zaliczono do nich:
 • przywództwo;
 • umiejętności interpersonalne;
 • pracę zespołową;
 • przedsiębiorczość;
 • decyzyjność;
 • planowanie i organizację.
Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników, okazało się, że kierownicy z obu grup mają kompetencje menadżerskie na dość niskim poziomie. Szczególnie niskie były one w obszarze organizacji i planowania. Nieco lepiej było w przypadku umiejętności interpersonalnych, przywództwie i pracy zespołowej. Okazało się także, że kierownicy z sektora przedsiębiorstw mają istotnie wyższy poziom przedsiębiorczości niż kierownicy z sektora nauki.

Pełne wyniki badań można znaleźć na stronie OPI.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Easa Shamih (iZZo) | P.h.o.t.o.g.r.a.p.h.y
Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom