sobota, 14 grudnia 2013


O środki finansowe na prowadzenie badań naukowych stara się wielu naukowców. Doskonale widać to m.in. w raportach statystycznych publikowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ostatniej informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I choć przyznawane kwoty pochodzą ze środków publicznych, to bardzo często wiedza o tym, na co zostały przeznaczone pieniądze, kończy się na liście wniosków, które uzyskały finansowanie.

Listy projektów, które zostały rozpatrzone pozytywnie, są jednak bardzo lakoniczne. Zawierają bardzo mało danych, które czasami niemal nie pozwalają rozeznać się, czego dokładnie dane badanie dotyczy. Jednak to nie w listach laureatów tkwi problem. Projekty, które uzyskały finansowanie trwają bowiem kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. W wielu przypadkach inni naukowcy, ale także i podatnicy - a to z ich środków finansowane są projekty w NCN i MNiSW - nie są w stanie dowiedzieć się niczego o badaniach, które tak naprawdę finansują. Choć projekt uzyskał kilkaset tysięcy złotych lub więcej, to społeczeństwo zna jedynie jego tytuł.

Próbą zaspokojenia głodu informacji o projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych jest strona www.sciezkikopernika.pl. Przedstawia ona szczegóły wszystkich 16 projektów, które uzyskały finansowanie w ramach ministerialnego konkursu Ścieżki Kopernika. Jak wyjaśniają sami organizatorzy:
W ramach nagrodzonych 16 projektów – po jednym w każdym województwie – naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizują niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież jest angażowana np. do gromadzenia danych, obserwacji i opracowywania części projektów naukowych.
Nieco informacji o finansowanych projektach udostępnia także Narodowe Centrum Nauki. Instytucja ta od pewnego czasu prezentuje na swoich stronach przykłady finansowanych projektów. Oczywiście jest to jedynie niewielki odsetek ze wszystkich prac laureatów. Niewielki jest także zasób informacji o przedstawianych projektach i ogranicza się jedynie do ich streszczeń.

Wkrótce może ulec to jednak zmianie, bo jak zapowiadał podczas listopadowego czatu Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, pojawiły się pomysły, by na grantobiorców nałożyć obowiązek prowadzenia strony internetowej projektu oraz publikowania bieżących informacji z jego przebiegu. Obowiązek ten miałby w szczególności dotyczyć wysokonakładowych projektów.

Nieco rąbka tajemnicy o finansowanych projektach i stypendiach uchyla także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Z jej strony możemy dowiedzieć się o sukcesach naukowych laureatów konkursów FNP. Istnieje także możliwość uzyskania pewnej wiedzy o projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR informuje o nich na swojej stronie internetowej oraz w audycjach w radiu i telewizji.

Powyższy przegląd wskazuje, że społeczeństwo nie ma łatwego zadania, jeśli chce dowiedzieć się, jakie prace badawcze prowadzone są przez polskich naukowców i na co - w przypadku instytucji publicznych - przeznaczane są jego podatki. Rozwiązania takiej sytuacji szukają sami naukowcy, którzy w wielu przypadkach samodzielnie popularyzują swoje badania, a do prowadzonych projektów tworzą np. strony internetowe. Warto, żeby instytucje finansujące badania, zbierały i upowszechniały informacje o takich stronach.

A może Wy sami chcecie podzielić się informacjami o prowadzonych przez Was badaniach? Jeśli tak napiszcie do nas na kontakt@granty-na-badania.com. Chętnie pokażemy, że za tytułami projektów z oschłej listy wniosków rekomendowanych do finansowania stoją żywi ludzie z prawdziwą pasją.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Ryan WickPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom