piątek, 17 stycznia 2014


Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 marca 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 630 zł.

W regulaminie konkursu przewidziano także możliwość otrzymania tzw. stypendium rekrutacyjnego. Może być ono przeznaczone na wydatki związane z kosztami rekrutacji na studia - opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg. Wysokość dodatkowego stypendium wynosi 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 750 zł miesięcznie;
  • otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego.
Poprawnie przygotowane zgłoszenie kandydata na stypendium, musi zawierać następujące elementy:
  • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
  • kopię świadectwa ukończenia 2 klasy liceum lub 3 klasy technikum;
  • zestawienie ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora;
Kompletny wniosek należy przesłać drogą mailową na adres rozwinskrzydla@batory.org.pl oraz w wersji papierowej na adres:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa 
z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła”.

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka jest obsługiwany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszy Powierzonych.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...