środa, 22 stycznia 2014


Logo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Do 15 lutego 2014 r. można składać prace w ramach XLV edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które w 2013 r. uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora, magistra lub licencjata w zakresie nauk ekonomicznych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów kompletny wniosek - oprócz pracy - powinien zawierać następujące elementy:
  • zgłoszenie Katedry, Instytutu lub Zakładu;
  • odpis recenzji oraz nadania w roku 2013 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora nauk ekonomicznych, magistra nauk ekonomicznych lub licencjata;
  • deklaracja Autorów, wyrażających zgodę na wzięcie udziału w konkursie z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu.
Zgłoszone prace będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
  • stopień trudności tematu;
  • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu; 
  • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych;
  • teoretyczna wartość pracy;
  • praktyczna użyteczność pracy,poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym);
  • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.
Prace wraz z wnioskami należy przesyłać na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00–443 Warszawa
ul. Górnośląska 5Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...