wtorek, 21 stycznia 2014


Logo Rzecznika Ubezpieczonych
Do  7 lutego 2014 r. można składać pracę w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Ubezpieczonych.

Zgodnie z informacjami organizatora osobno oceniane są prace doktorskie oraz prace licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.

Do konkursu na najlepsze prace doktorskie można zgłaszać prace obronione w latach 2011-2013. Kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem (jego nr telefonu i e-mail);
  • wyciąg z uchwały Instytutu lub Rady Wydziału nadających autorowi zgłaszanej pracy stopień naukowy doktora; 
  • pozytywną opinię promotora pracy w przypadku zgłoszenia pracy przez autora;
  • dane (nazwisko i imię, stopień naukowy, uczelnia macierzysta) promotora i recenzentów,
  • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu (...) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem;
  • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu lub braku zgody na bezpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej.
Do konkursu można zgłaszać także prace licencjackie, magisterskie i podyplomowe obronione od października 2012 r. do końca 2013 r. Kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  • imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem a także nr telefonu kontaktowego oraz e-mail;
  • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, zgodę promotora zawierającą potwierdzeni okoliczności o których mowa w ust. 1 lub kopię protokołu egzaminu (magisterskiego, licencjackiego, podyplomowego);
  • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu (...) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem;
  • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu lub braku zgody na bezpłatną publikacji fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej.
Organizatorzy wprowadzili zakaz zgłaszania prac nagrodzonych w innych konkursach. Zastrzeżenie to nie dotyczy konkursów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konkurów w macierzystej uczelni. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2014 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...