czwartek, 2 stycznia 2014


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W pierwszym kwartale 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w bardzo wielu konkursach. W przypadku sześciu z nich znane są już szczegółowe terminy oraz regulaminy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie konkursów, w których NCBiR prowadzi lub rozpocznie prowadzenie naboru wniosków w pierwszym kwartale 2014 r.
Konkursy zostały posegregowane wg terminu zamknięcia naboru wniosków.
  • Program Badań Stosowanych - Celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych. Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 stycznia 2014 r. Łączny budżet programu wynosi 200 000 000 zł. Więcej informacji o konkursie Program Badań Stosowanych. 
  • Patent Plus - konkurs, którego celem jest przeznaczenie środków finansowych na europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 13 stycznia do 12 lutego 2014 r. Budżet składanego wniosku może wynosić do 800 000 zł. Więcej informacji o konkursie Patent Plus.
  • Blue Gas - Celem programu jest wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 13 stycznia do 26 lutego 2014 r. Łączny budżet programu wynosi 60 000 000 zł. Więcej informacji o konkursie Blue Gas.   
  • LIDER - Konkurs adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskały nie wcześniej niż 5 lat temu. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Nabór wniosków będzie prowadzony od 2 stycznia do 3 marca 2014 r. Budżet składanego wniosku może wynosić do 1 200 000 zł. Więcej informacji o konkursie LIDER.
  • Innowacje Społeczne - Program skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Nabór wniosków będzie prowadzony od 10 lutego do 26 marca 2014 r. Budżet składanego wniosku może wynosić od 50 000 zł do 1 000 000 zł. Więcej informacji o konkursie Innowacje Społeczne.
  • Go_Global.pl - Celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 marca 2014 r. Budżet składanego wniosku może wynosić do 200 000 zł. Więcej informacji o konkursie Go_Global.pl.
Zgodnie z harmonogramem konkursów NCBiR w pierwszym kwartale 2014 r. planowane jest także otwarcie naboru wniosków w konkursach: Innomed, Innolot, Strategmed, Cornet i Martec II. Na przełomie I i II kwartału planowany jest także nabór wniosków w ramach konkursu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Znany jest także harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegóły harmonogramu konkursów NCN można znaleźć pod tym adresem.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...