czwartek, 16 stycznia 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 stycznia 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach procesu rekrutacyjnego na pracowników dydaktycznych - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich. Przyjmowane zgłoszenia dotyczą roku akademickiego 2014/2015.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydaci muszą przesłać następujące dokumenty w języku polskim:
 • podanie do MNiSW ze wskazaniem ośrodka, do którego kandydat ubiega się o skierowanie,
 • kwestionariusz osobowy (zgodny z załączonym wzorem),
 • CV,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • 2 zdjęcia,
 • 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
 • wykaz publikacji,
 • kopia dyplomu,
 • dokument potwierdzający poziom znajomości języka obcego,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze lektora,
 • zgoda macierzystej uczelni na wyjazd za granicę,
 • kopia świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych lub specjalności w zakresie języka polskiego jako obcego.
Do zgłoszenia należy także dołączyć następujące dokumenty (2 egzemplarze) w języku obcym, czyli języku urzędowym kraju, do którego planowany jest wyjazd lub w języku, który jest używany w tym kraju:
 • CV,
 • 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wydany zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu studiów lub tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
W aktualnym naborze wniosków przyjmowane są zgłoszenia na stanowiska pracowników dydaktycznych-specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej w następujących krajach i jednostkach naukowych:
 • Chiny - Pekiński Uniwersytet Języków Obcych w Pekinie,
 • Czechy - Uniwersytet Karola w Pradze,
 • Francja - Uniwersytet w Grenoble,
 • Macedonia - Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje,
 • Mołdawia - Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie,
 • Rosja - Uniwersytet Buriacki w Ułan-Ude, Państwowy Uniwersytet w Twerze, Państwowy Uniwersytet w Permie, Uniwersytet w Jakucku,
 • Rumunia - Uniwersytet w Bukareszcie,
 • Serbia - Uniwersytet w Nowym Sadzie,
 • Słowacja - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
 • Ukraina - Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku,
 • Tunezja - Uniwersytet w El Manar,
 • Turcja - Uniwersytet w Ankarze,
 • Wielka Brytania - Uniwersytet w Surrey.
Zgłoszenie wraz z kompletem przedstawionych powyżej dokumentów należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres:
Departament Strategii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 WarszawaPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...