czwartek, 23 stycznia 2014


Logo Narodowego Centrum Nauki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Wrocławska to najwięksi wygrani konkursów Sonata Bis 3, Harmonia 5 i Maestro 5. Uczeni z tych jednostek zdobyli 56 541 634 zł (z 129 462 473 zł) i będą realizowali 54 projekty badawcze (ze 115 przyznanych do finansowania).

W rozstrzygniętych 23 stycznia 2014 r. konkursach Narodowe Centrum Nauki przyznało 115 grantów - 54 w konkursie Harmonia 5, 9 w konkursie Maestro 5 oraz 52 w konkursie Sonata Bis 3. Przyjmując wprowadzony przez NCN podział na panele, we wszystkich konkursach łącznie granty zostały podzielone w następujący sposób - Panel HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) 28 grantów, Panel NZ Nauki o Życiu 30 grantów, Panel ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) 57 grantów. Ciekawie wygląda także podział środków na badania w poszczególnych panelach - Panel HS 18 815 003 , Panel NZ 36 780 027 zł, Panel ST 73 867 443 zł.

Czołówka jednostek naukowych, których pracownicy zdobyli granty, przedstawia się w następujący sposób:
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 13 grantów na kwotę 15 432 669 zł;
  • Uniwersytet Jagielloński - 13 grantów na kwotę 14 575 509 zł;
  • Uniwersytet Warszawski - 11 grantów na kwotę 14 305 056 zł;
  • Politechnika Wrocławska - 9 grantów na kwotę 12 228 400 zł.
Wymieniona czwórka zdominowała konkursy, a jej przedstawiciele zgarnęli ponad 43 procent z wszystkich rozdysponowanych środków. Pierwsza dziesiątka instytucji, które zdobyły najwięcej środków na badania, zagospodarowała ponad 63 procent całego budżetu. Dla pozostałych 36 jednostek przypadło 37 procent środków.



Poniżej statystyki poszczególnych konkursów i poszczególnych paneli naukowych:
  • Panel HS - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - po 4 granty;
  • Panel NZ - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet Jagielloński - 4 granty;
  • Panel ST - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet Warszawski i Politechnika Wrocławska - po 9 grantów;
  • Harmonia 5 - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 7 grantów;
  • Maestro 5 - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2 granty;
  • Sonata Bis 3 - najwięcej grantów zdobył Uniwersytet Jagielloński - 9 grantów. 
Przy podziale środków nie można zapominać o instytutach Polskiej Akademii Nauk. Granty zdobyło wiele instytutów PAN, które zgarnęły ponad 36 000 000 zł.



Dane do analizy zostały pobrane z wyników konkursów Maestro 5, Sonata Bis 3 i Harmonia 5, które w dniu 23 stycznia 2014 r. zostały opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.



0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...