piątek, 3 stycznia 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2014 r. można składać wnioski w ramach IX edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość stypendium wynosi do 4 145 zł miesięcznie.

Aktualizacja 22.01.2014 r. - W systemie www.osf.opi.org.pl dostępna jest już elektroniczna wersja wniosku konkursowego.

Nabór wniosków będzie prowadzony od połowy stycznia za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Obecnie możliwe jest składanie wniosków w papierowej wersji zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1204). Wnioski w wersji papierowej można składać tylko w uzasadnionych przypadkach, np. zbliżający się termin ukończenia 35. roku życia. Pozostali kandydaci muszą poczekać do udostępnienia wniosków w systemie www.osf.opi.org.pl.

Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres trzech lat. Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach, instytutach badawczych lub w instytutach Polskiej Akademii Nauk i prowadzą badania z dowolnej dziedziny naukowej.

Formalnie wnioski muszą być składane przez rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Stypendysta sam decyduje na co przeznacza stypendium.

Przy ocenie złożonych wniosków, pod uwagę brane są m.in.:
  • dorobek naukowy kandydata,
  • poziom prowadzonych badań,
  • przyznane wcześniej nagrody,
  • udział w międzynarodowych projektach.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...