wtorek, 7 stycznia 2014


Logo Towarzystwa Szkół Zjednoczonego ŚwiataDo 15 stycznia 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkół licealnych mogą ubiegać się o stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata na lata 2014–2016. W ramach stypendium jego laureaci będą mieli możliwość spędzenia dwóch ostatnich lat nauki w liceum w szkołach należących do United World Colleges oraz międzynarodowych szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii.

Stypendia przyznawane są w ramach prowadzonych równocześnie dwóch konkursów: dla kandydatów do szkół należących do United World Colleges oraz dla kandydatów do międzynarodowych szkół prywatnych. Dopuszczalne jest składanie wniosków w obu konkursach.

W ramach naboru kandydatów do szkół należących do United World Colleges, możliwa jest nauka w następujących szkołach:
 • UWC Adriatic (Włochy),
 • UWC Dilijan (Armenia),
 • UWC Maastricht (Holandia),
 • 2x UWC Mahindra College (Indie),
 • UWC Pearson College (Kanada),
 • UWC Red Cross Nordic (Norwegia),
 • UWC Robert Bosch (Niemcy).
W ramach naboru kandydatów do międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii, możliwa jest nauka w następujących szkołach:
 • 2x Clifton College,
 • 1x Chigwell School,
 • 2x Danube International School,
 • 2x Downside School,
 • 1x Dulwich College,
 • 1x Leweston School,
 • 1x Fyling Hall School,
 • 2x The Royal Wolverhampton School,
 • 1x Stonyhurst College,
 • 1x Worth School.
Kandydaci w obu konkursach muszą spełniać następujące warunki formalne:
 • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdego laureata konkursu. Jest ona uzależniona od wysokości zarobków rodziców kandydata. Istnieje możliwość uzyskania pełnego stypendium (100%), pod warunkiem, że rodzicie kandydata nie zarabiają łącznie więcej niż 85 000 zł. Przy wyższych dochodach rodzina kandydata może zostać poproszona o współfinansowanie stypendium. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu wszystkie pełne stypendia pokrywają koszt nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia nie obejmują natomiast kosztów przejazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...