środa, 5 lutego 2014


Logo programu Nauka dla gospodarki
Szanse na bezpłatne konsultację z ekspertami z zakresu m.in. komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzania własnością intelektualną oraz nawiązywania współpracy biznesowej mają naukowcy z całej Polski. Pomoc w wymienionym powyżej zakresie oferuje Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach realizacji projektu Nauka dla Gospodarki Biuro Współpracy z Gospodarką oferuje naukowcom bezpłatne konsultacje eksperckie związane z następującymi zagadnieniami: 
  • ochrona własności intelektualnej - w tym ochrona własności przemysłowej; 
  • formy komercjalizacji wiedzy; 
  • modele biznesowe; 
  • zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
  • nawiązywanie kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostek tworzących konsorcja naukowe z całej Polski. Grupą wyłączoną z dostępu do bezpłatnej pomocy są przedsiębiorcy.


Szczegółowe informacje o oferowanych konsultacjach można znaleźć na stronach www.ndg.us.edu.pl oraz www.transfer.us.edu.pl.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...