wtorek, 11 lutego 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu Ideas Plus. Do konkursu przyjmowane są wnioski złożone do programu POMYSŁY przeprowadzanego przez Europejską Radę Badań Naukowych (konkursy IDEAS European Research Council): ERC – 2013-StG, ERC – 2013-AdG oraz ERC 2013-CoG, które nie zostały przyjęte do finansowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu do wniosku muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
  • zgłoszenie do konkursu POMYSŁY przeprowadzanego przez Europejską Radę Badań Naukowych;
  • dokumenty informujące o wyniku merytorycznej oceny zgłoszenia.
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące elementy:
  • ocena uzyskana przez zgłoszenie uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych;
  • wartość naukowa projektu;
  • zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  • możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie jednostki.
MNiSW nie określiło daty, do której można składać wnioski. W ogłoszeniu konkursowym, które ukazało się na stronie internetowej ministerstwa 27 stycznia 2014 r., doprecyzowano, że:
Wniosek w 1 egzemplarzu, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisany przez osoby reprezentujące jednostkę naukową, należy składać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Ideas Plus” od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków.



Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.



0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...