wtorek, 4 lutego 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 17 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. można składać wnioski w ramach kolejnej edycji konkursu Iuventus Plus, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w czasopismach naukowych.

W regulaminie konkursu Iuventus Plus doprecyzowano, że wnioski mogą składać tylko ci młodzi naukowcy, których wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub części C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism z 2013 roku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN). Wyżej wymienione publikacje i monografie (nie więcej niż 5 najlepszych) powinny być opublikowane lub/i przyjęte do druku w okresie od 1 stycznia 2012 r. do momentu złożenia wniosku.

W przypadku manuskryptów monografii jednoautorskich oraz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku i nieposiadających jeszcze cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), do wniosku należy dołączyć list od redakcji pisma lub wydawnictwa potwierdzający przyjęcie ich do druku. 

Zgłaszany projekt badawczy może trwać do 24 miesięcy. Wysokość budżetu projektu na cały czas jego realizacji nie może przekraczać 300 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu - wynagrodzenie kierownika projektu nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu.

Formularz konkursowy zostanie udostępniony w systemie www.osf.opi.org.pl w dniu 17 lutego 2014 r. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz w formie papierowej. Papierową wersję wniosku należy dostarczyć pod adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
00-529 Warszawa
ul. Hoża 20 
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Iuventus Plus 2014”.

Ogłoszenie konkursu Iuventus Plus na stronie MNiSW
Informacja o konkursie Iuventus Plus na stronie MNiSWPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...