czwartek, 27 lutego 2014


Logo Komisji Nadzoru Finansowego
Do 15 sierpnia 2014 r. można przesyłać prace w ramach III edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, którego organizatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego. W konkursie mogą brać udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
  • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD);
  • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem autora pracy doktorskiej, obejmujący zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do Uchwały KNF Nr 23/2012 z dn. 7.02.2012 z póź. zm.);
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu zgłoszoną pracę doktorską stopnia doktora nauk, wraz z datą obrony;
  • opinię o pracy doktorskiej podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni,   w tym dziekanów wydziałów lub kierowników innych jednostek organizacyjnych uczelni mających prawo nadawania stopnia doktora albo przedstawicieli władz jednostek  naukowych, w tym  dyrektorów instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych, mających prawo nadawania stopnia doktora.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości  15 000 zł. Prace należy przesyłać na adres:
Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...