środa, 26 lutego 2014


Herb miasta Świdnica
Do 3 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach piątej edycji konkursu na pracę dyplomową o Świdnicy, którego organizatorem jest prezydent miasta Świdnica. Zgłaszać można prace, które zostały obronione nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą otwarcia konkursu. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody finansowe o łącznej wysokości 20 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu mogą brać w nim udział absolwenci studiów wyższych I- go lub II-go stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace dyplomową. Praca musiała być obroniona na ocenę co najmniej dobrą. Tematyka pracy musi dotyczyć zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami Świdnicy oraz wpisywać się w cele strategiczne Świdnicy.

Dodatkowo punktowane będą następujące tematy, które zostały wskazane przez organizatora:
  • Ocena publicznej komunikacji miejskiej w Świdnicy z punktu widzenia klienta (mieszkańca Świdnicy). Propozycja planu marketingowego nakierowanego na zwiększenie satysfakcji klienta połączonej z poprawą efektywności ekonomicznej publicznej komunikacji w Świdnicy.
  • Kanały dystrybucji materiałów promocyjnych Gminy Miasta Świdnica dotyczące sprzedaży gruntów miejskich do grup docelowych. Analiza działań dotychczasowych i najskuteczniejsze działania na przyszłość.
  • Analiza i ocenia działań promocyjnych Gminy Miasto Świdnica w latach 2007-2013, propozycje mierników skuteczności promocji dla Miasta Świdnicy.
 Prace wraz z kompletem załączników w zamkniętych kopertach wraz z danymi uczestnika, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2014 r.” należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...