poniedziałek, 10 lutego 2014


Fragment okładki oferty programowej FNP na 2014 r.

Nowe konkursy na projekty badawcze, położenie nacisku na umiejętności zarządzania, komercjalizacji i upowszechniania wyników badań naukowych oraz działania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tak w skrócie można przedstawić plany Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2014 r. Kontynuowane będą także popularne konkursy. Nie będzie za to nowych edycji konkursów, które finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2007-2013.

W 2014 r.  FNP na wsparcie dla naukowców planuje przeznaczyć ok. 11 100 000 zł ze środków własnych oraz ok. 20 300 000 zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach podpisanych we wcześniejszych latach umów na badania, w 2014 r. wypłacone zostanie 76 000 000 zł. W skład tej kwoty wejdzie 67 000 000 zł ze środków strukturalnej oraz 9 000 000 zł ze środków własnych Fundacji.

Zgodnie z informacjami FNP w 2014 r. zintensyfikowane zostaną działania prowadzone w ramach projektu SKILLS. Mają one objąć następujące obszary:
 • Konkurs na staże dla doktorantów i pracowników naukowych - staże będą trwały od 1 do 6 miesięcy i będą mogły być realizowane w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych lub firmach. Celem staży będzie rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji, przedsiębiorczości, współpracy interdyscyplinarnej oraz zarządzania zespołami naukowymi i badaniami naukowymi.
 • Konkurs dotyczący rynkowego potencjału projektów badawczych - w ramach działania otwarty został już konkurs IMPULS.
 • Konkurs na pomysły dotyczące upowszechnienia nauki - celem konkursu będzie stworzenie warunków do przygotowania i wdrożenia oryginalnych pomysłów związanych z upowszechnieniem nauki. Dla zwycięzców zaplanowano nagrody w wysokości 45 000 zł.
Kontynuowane będą także działania szkoleniowe prowadzone w ramach programu SKILLS. Celem szkoleń będzie podniesienie kompetencji naukowców w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, przedsiębiorczości, komercjalizacji wyników badań naukowych, prezentacji wyników badań naukowych oraz ich popularyzacji. Zorganizowane zostaną kolejne edycje konkursów Mentoring FNP, Akademia Menadżerów Programowych, konkurs Inter oraz spotkania z inicjatywy projektu SKILLS.

W ramach pozostałej działalności FNP zorganizowane zostaną kolejne edycje następujących konkursów:
 • Nagroda FNP - konkurs w oparcie o nominacje.
 • Program Mistrz - konkurs w oparciu o nominacje. W 2014 r. przyznanych zostanie dziesięć subsydiów w wysokości do 300 000 zł. W tym roku przyjmowane będą nominacje w zakresie nauk o życiu i ziemi.
 • Program Wyjazdowe Stypendia Naukowe - dostępne dla laureatów konkursu Mistrz. nabór wniosków do 31 października 2014 r.
 • Program Idee dla Polski - stypendia dla laureatów ERC Starting Grants. Nabór wniosków w trybie ciągłym.
 • Program Start - konkurs na stypendia dla doktorantów i młodych naukowców, którzy nie ukończyli 32. roku życia. Przyznanych zostanie do 130 rocznych stypendiów w wysokości 28 000 zł każde. Nabór wniosków do 31 października 2014 r
 • Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta - celem nagrody jest stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy niemieckimi i polskimi badaczami. Stypendium przyznawane jest na okres od czterech do sześciu miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 4 000 euro miesięcznie. Nabór wniosków do 30 września 2014 r.
 • Monografie - konkurs wydawniczy na najlepsze prace z nauk humanistycznych i społecznych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Okładka oferty programowej FNP na 2014 r.

W 2014 r. poznamy także laureatów Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus - Copernicus Award. Wyniki obydwu konkursów zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2014 r.

Realizowane będą także - ale bez nowych naborów wniosków - następujące konkursy:
 • Program Welcome;
 • Program Team;
 • Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie;
 • Program Homing Plus;
 • Program Pomost;
 • Program Focus;
 • Program Kolumb / Granty Wspomagające;
 • Projekt Wydawniczy Origenes Polonium.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje także, że uczestniczy w pracach nad przygotowaniem oferty Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój realizowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tych środków FNP planuje programy dla zespołów naukowych i technologicznych oraz dla młodych uczonych z całego świata, którzy zamierzają pracować w polskich zespołach. Planowane jest także utworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych w jednostkach naukowych w Polsce oraz powołanie wirtualnego instytutu, którego zadaniem będzie realizowanie programów badawczych w kluczowych obszarach dla rozwoju gospodarczego Polski.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...