poniedziałek, 3 lutego 2014


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Do 17 lutego 2014 r. (godz. 15:30) można składać wnioski w ramach trzeciej edycji konkursu Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie. Konkurs adresowany jest do doktorantów z województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu mogą otrzymać oni do 25 000 zł stypendium. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Z wnioskami mogą występować osoby, które mają otwarty przewód doktorski lub otworzą przewód doktorski w terminie do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy stypendialnej. Wnioskodawcy muszą spełniać także następujące warunki:
  • są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) na uczelniach woj. zachodniopomorskiego oraz inne osoby, których przewód doktorski został wszczęty w uczelniach na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • kształcą się w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020;
  • są obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Laureaci stypendium oprócz środków finansowych otrzymają również:
  • szkolenia związane z budowaniem poczucia własnej wartości oraz retoryki i wystąpień publicznych;
  • spotkania networkingowe, mające formę moderowanej dyskusji na temat innowacyjności, ochrony własności intelektualnej, transferu technologii i pozyskiwania funduszy na badania;
  • wydanie publikacji, przedstawiającej założenia prac doktorskich.

Wnioski o stypendium należy dostarczyć pod jeden z podanych poniżej dwóch adresów (decyduje data wpłynięcia):
Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 
ul. A. Mickiewicza 41, 
70-383 Szczecin
lub
Sekretariat Filii WUP w Koszalinie, 
ul. Słowiańska 15A, 
75-846 Koszalin

Strona internetowa konkursu dla doktorantówPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...