piątek, 7 lutego 2014


Profesor Janusz Bujnicki organizuje akcję "Więcej Dobrej Nauki", której celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy przy pracach nad wnioskami o granty składanymi do Narodowego Centrum Nauki. Akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych naukowców, których wniosek został odrzucony i którzy mają problemy z jego poprawą.

Celem akcji jest zidentyfikowanie projektów naukowych o dużym potencjale, które zostały odrzucone ze względu na brak "kunsztu grantopisarskiego" autorów. Udział doświadczonych ekspertów jako trenerów będzie miał na celu wsparcie autorów dobrych pomysłów w zrealizowaniu ich pełnego potencjału.

Profesor Bujnicki planuje przeprowadzenie swojej akcji w trzech etapach:
  • Etap I - Spotkanie w lutym i pierwszej połowie marca 2014 r. z zainteresowanymi osobami w średniej wielkości ośrodkach akademickich w Polsce. Celem spotkania będzie przekazanie informacji o zasadach oceny wniosków grantowych oraz sposobu ich przygotowywania. 
  • Etap II - Całodniowe warsztaty, podczas których uczestnicy będą omawiali swoje projekty i recenzje otrzymane z NCN z ekspertami w swojej dziedzinie. Będą nimi naukowcy z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu i ocenianiu wniosków grantowych. Konsultacje mają pomóc w złożeniu wniosków do NCN w ramach naboru w konkursach Preludium, Sonata i Opus, który będzie trwał do 17 czerwca 2014 r.
  • Etap III - Spotkanie na początku 2015 r. z osobami, które po konsultacjach z ekspertami składały wnioski do NCN. Osoby, które nie uzyskały finansowania swoich projektów, będą mogły ponownie omówić swoje wnioski i recenzje z ekspertami.
Warsztaty będą skierowane do osób, które składały już wniosek do Narodowego Centrum Nauki, ale został on odrzucony. Celem akcji "Więcej Dobrej Nauki" będzie udzielenie pomocy takim osobom przez ekspertów z danej dziedziny. Zgodnie z założeniami prof. Bujnickiego w ramach akcji pomoc ma otrzymać ok. 100 osób. Rekrutacja na warsztaty będzie się odbywała przez internet, na podstawie przesłanego streszczenia wcześniej złożonego wniosku i informacji o jego ocenie. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą miały osoby, które:
  • mają doświadczenie w składaniu wniosków - napisały wniosek, ale nie uzyskały jego finansowania (ponownie składanie wniosku nie może być jednak zablokowane przez NCN);
  • są autorami projektów prowadzonych w ramach badań podstawowych;
  • są na wczesnym i średnim etapie kariery naukowej - potencjalni beneficjenci konkursów Preludium, Sonata i ewentualnie Opus;
  • są z małych i średnich ośrodków akademickich.
Obecnie prof. Bujnicki poszukuje osób w średniej wielkości ośrodkach akademickich, takich jak np. Białystok, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Zielona Góra itp., które mogłyby pomóc w organizacji spotkań na pierwszym etapie od strony lokalnej. Pomoc dotyczy zorganizowania sali na spotkanie i rozpowszechnieniu informacjo o spotkaniu w lokalnym środowisku. Osoby, które są w stanie udzielić takiej pomocy, mogą kontaktować się z prof. Bujnickim drogą mailową wysyłając wiadomość na adres granty@genesilico.pl, z dopiskiem „Akcja Więcej Dobrej Nauki” w tytule wiadomości.


Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie internetowej Obywateli Nauki - kliknij.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...