czwartek, 20 marca 2014


Logo firmy GSK
Do 23 kwietnia 2014 r można przesyłać zgłoszenia do konkursu Discovery Fast Track Challenge, którego organizatorem jest GSK. Konkurs adresowany jest do naukowców związanych z ośrodkami akademickimi, którzy zaproszeni są do zgłaszania swoich propozycji badań nad innowacyjnych lekami. Celem konkursu jest przyspieszenie ścieżki pokonywanej przez potencjalne nowe molekuły od etapu wczesnych badań do powstania produktu leczniczego.

Zwycięzcy konkursu, czyli naukowcy, których zgłoszenia zostaną wybrane, rozpoczną współpracę w programie GSK Discovery Partnerships with Academia (DPAc). Celem współpracy będzie przetestowanie hipotez dotyczących mechanizmów molekularnych lub szlaków biologicznych przy wykorzystaniu obszernej biblioteki związków chemicznych GSK. Jeśli w tym procesie zostanie zidentyfikowany związek, który jest aktywny wobec tych hipotez i może posłużyć za punkt wyjścia do opracowania nowego leku, laureaci konkursu mogą otrzymać ofertę formalnej współpracy z GSK przy stworzeniu nowego preparatu.

Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na przesłaniu krótkiego opisu koncepcji rozwoju nowego leku wraz z nieobjętym klauzulą poufności opisem jego mechanizmu molekularnego. Spośród wszystkich zgłoszeń jury złożone z ekspertów firmy GSK wyłoni 20 finalistów, którzy będą mieć szansę na osobiste przedstawienie swoich propozycji.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...