piątek, 7 marca 2014


Logo European Research Council
W najbliższych miesiącach zakończony zostanie nabór wniosków w trzech konkursach, których organizatorem jest European Research Council. Do 25 marca 2014 r. trwa nabór wniosków w konkursie ERC Starting Grants. Nabór wniosków w konkursie ERC Proof of Concept Grant zostanie zamknięty 1 kwietnia 2014 r. A w konkursie ERC Consolidator Grants 20 maja 2014 r. We wszystkich konkursach mogą brać udział naukowcy z Polski.


ERC Starting Grants
Celem konkursu jest wspieranie wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro.
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.
Termin naboru: do 25 marca 2014 r.
Strona internetowa konkursu ERC Starting Grants

ERC Proof of Concept Grant
Celem konkursu jest udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społeczne.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro.
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, które mają możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie.
Termin naboru: do 1 kwietnia 2014 r.
Strona internetowa ERC Proof of Concept Grant

ERC Consolidator Grants
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.
Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.
Termin naboru: do 20 maja 2014 r.
Strona internetowa ERC Consolidator Grants

Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Coucil można znaleźć w dokumencie "ERC Work Programme 2014".
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom