piątek, 7 marca 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 19 marca 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w szkoleniu z komercjalizacji wyników prac badawczych. Szkolenie adresowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych jednostek naukowych z Polski. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 kwietnia 2014 r. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:
  •     Procedury komercjalizacji
  •     Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
  •     Czynniki sukcesu w transferze technologii
  •     Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
  •     Transfer wiedzy i know-how
  •     Analizy rynkowe i finansowe
  •     Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii
  •     Szanse jakie daje Venture Capital
Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem strony https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkolenia wyżywienie oraz pokrycie kosztów noclegu dla osób spoza Warszawy. Dojazd na szkolenie odbywa się na koszt uczestników.

Do 17 marca 2014 r. trwają także zapisy na szkolenie z zakresu współpracy interdyscyplinarnej
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom