czwartek, 13 marca 2014


Logo konkursu Galileo Masters
Od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu Gelileo Masters.Celem konkursu jest nagrodzenie, promocja oraz akceleracja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie wykorzystania nawigacji satelitarnej. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz placówki naukowe. Łączny budżet nagród dla autorów najlepszych pomysłów wynosi 1 000 000 euro.

Podczas oceny zgłoszonych projektów pod uwagę będą brane następujące aspekty:
 • potencjalną korzyść lub korzyści wynikające z propozycji;
 • poziom innowacyjności;
 • znaczenie użycia GNSS w realizacji pomysłu;
 • wykonalność techniczną;
 • dostępność prototypu;
 • szansę na sukces rynkowy;
 • potencjał inwestycyjny;
 • czasochłonność wdrożenia (TTM – time-to-market);
 • ryzyka prawne;
 • przewagę nad istniejącymi/konwencjonalnymi rozwiązaniami;
 • możliwości patentowe.
Uczestnicy konkursu zachowują wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych przez siebie pomysłów, również w przypadku wygranej. Jury, osoby oceniające oraz organizatorzy zobowiązani są pisemnie do zachowania poufności.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom