środa, 5 marca 2014


Logo konkursu Heritage PlusDo 28 kwietnia 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu Heritage Plus. Celem konkursu jest dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna". Budżet konkursu wynosi 9 000 000 euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu w obecnym naborze wniosków wspierane będą projekty z trzech obszarów tematycznych:
  1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego.
  2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
  3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego
Warunkiem koniecznym do składania wniosku jest stworzenie międzynarodowego konsorcjum badawczego, w skład którego wejdzie nie mniej niż trzy i nie więcej nić pięć zespołów badawczych z następujących krajów: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy .

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się następujące podmioty:
  • państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem;
  • samorządowe instytucje kultury;
  • archiwa państwowe;
  • publiczne uczelnie artystyczne;
  • organizacje pozarządowe.
Zgłaszany projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 euro. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 250 000 euro

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom