wtorek, 18 marca 2014


Logo Narodowego Centrum Nauki
W regulaminach ogłoszonych w dniu 17 marca 2014 r. konkursów Narodowego Centrum Nauki Preludium, Sonata i Opus pojawiło się kilka zmian w porównaniu do poprzedniej edycji naboru wniosków. Największe zmiany dotyczą konkursu Preludium, choć nie są to zmiany rewolucyjne. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie zmian w regulaminach konkursów Preludium, Sonata i Opus.

Dobra informacja dla osób, które planują składać wniosek do NCN w ramach konkursu Preludium. Od obecnej edycji regulamin konkursu dopuszcza, żeby w ramach trzeciej osoby zaangażowanej w projekcie - oprócz kierownika i opiekuna naukowego - pojawił się tzw. wykonawca zbiorowy. Dotychczas takiej możliwości nie było i zespół mogły tworzyć maksymalnie trzy osoby i nie było od tego wyjątku.

Dopuszczona została także możliwość, zgodnie z którą wykonawcą projektu - dotychczas mogła być tylko opiekunem naukowym - będzie osoba, która w momencie realizacji wniosku jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Sytuacja taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyskała w trakcie realizacji projektu.

Wprowadzone zostały także zmiany w procentowym udziale poszczególnych elementów wniosku przy jego ocenie. Ocena dorobku naukowego wykonawców projektu stanowi obecnie 20% całej oceny (10% dorobek kierownika i 10% dorobek opiekuna naukowego). W poprzedniej edycji ocena dorobku naukowego wykonawców projektu stanowiła 40% całej oceny.

Zwiększony został za to procentowy udział oceny merytorycznej projektu. Obecnie jest to 60%. W poprzedniej edycji konkursu było to 40%.  Bez zmian pozostał procentowy udział w ocenie kosztorysu (10%) i możliwości wykonania (10%). Z wniosku usunięto także oświadczenie opiekuna projketu.

W regulaminie konkursu Sonata pojawił się podobny zapis jak w regulaminie konkursu Preludium. W zespole badawczym, który realizuje projekt finansowany w ramach konkursu Sonata poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być przewidziany jeden pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym realizowany będzie projekt. Obecnie zostało doprecyzowane, że w projekcie może brać udział więcej niż jeden - w tym także z tej samej jednostki naukowej co kierownik - samodzielny pracownik naukowy. Sytuacja taka jest dopuszczalna pod warunkiem, że stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora uzyskał w trakcie realizacji projektu.

W konkursie Sonata zrezygnowano także z punktu wniosku, w którym jednostka naukowa, w której planowano realizację projektu, informowała o zakresie zaangażowania w jego realizację.

We wszystkich konkursach wprowadzono zmiany dotyczące konstrukcji planu badań. Od obecnej edycji plan badań ponownie należy przygotowywać w wersji w języku polskim i angielskim. W poprzednich edycjach plany były przygotowywane tylko w języku polskim. NCN w rozstrzygniętych konkursach miało jednak pewne problemy z planami badań, których przygotowanie wymagane było tylko w języku angielskim.

Plan badań znajduje się bowiem w umowie na realizację grantu. Musi być jednak napisany w języku polskim. Kierownicy projektów musieli więc przetłumaczyć swoje plany badań. I tu pojawiały się problemy, bo po przetłumaczeniu w niektórych umowach wersje planu badań w języku polskim i języku angielskim nie były identyczne. Problemy dotyczyły m.in. zastosowanej terminologii. Powodowało to konieczność ponownego dokonywania tłumaczeń. W efekcie przedłużało to procedurę podpisania umów na realizację grantów.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...