Konkursie Preludium

M jak Matematyka – konkursy matematyczne

Do 9 maja 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu “M jak Matematyka”, którego organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. Środki na stypendia dla studentów i doktorantów mogą uzyskać także organizacje pozarządowe.

W ramach konkursu mPotęga wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe i biblioteki. Celem konkursu jest wyłonienie pomysłów na konkursy, gry, seminaria lub inne działania, które w ciekawy i nieszablonowy sposób będą promować naukę matematyki.
Zgłaszane projekty mogą być adresowane do jednej z dwóch grup docelowych:
  • uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) – wysokość dofinansowania od 2 000 zł do 5 000 zł;
  • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – wysokość dofinansowania od 5 000 zł do 8 000 zł.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej http://www.mpotega.pl/.

 

W ramach konkursu Mistrz matematyki wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Organizacje te muszą w ramach swojej działalności statutowej realizować programy stypendialne. Programy stypendialne muszą być skierowane do:
  • dzieci i młodzieży szkolnej;
  • studentów;
  • doktorantów i młodych naukowców.

 

Nabór wniosków w ramach konkursu Mistrz matematyki trwa do 15 kwietnia 2014 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu Mistrz matematyki.

Write A Comment