poniedziałek, 14 kwietnia 2014


Nagrody Naukowe tygodnika Polityka
Do 23 czerwca 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do 14. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 30 000 zł każde. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do drugiego etapu przejdzie 15 finalistów. Spośród nich wyłonionych zostanie pięciu laureatów konkursu, którzy otrzymają stypendia. Pozostali finaliści otrzymają nagrody rzeczowe. 

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

  • pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
  • uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
W ramach 14. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane naukowcom w pięciu kategoriach:
  • Nauki humanistyczne;
  • Nauki ścisłe;
  • Nauki społeczne;
  • Nauki o życiu;
  • Nauki techniczne.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać drogą mailową na adres stypendia@polityka.pl.

Organizatorzy informują, że zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które w ubiegłym roku minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Istotnym wydarzeniem w życiu naukowym może być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...