wtorek, 29 kwietnia 2014


Fragment plakatu reklamującego seminarium Rady Młodych Naukowców

Kiedy najlepiej składać wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Ile środków na granty ma w 2014 r. Narodowe Centrum Nauki? Dlaczego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie podaje harmonogramu naboru wniosków i jak zmienią się zasady w otwieranych w tym roku konkursów? To tylko część informacji, które zdobyli uczestnicy 19. seminarium Mechanizmy Finansowania badań młodych naukowców w Polsce, które 28 kwietnia 2014 r. odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z seminarium, które zorganizowała Rada Młodych Naukowców.


Narodowe Centrum Nauki

Przedstawicielem NCN podczas seminarium był prof. Jakub Gołąb, który jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Budżet NCN
W 2014 r. NCN dysponuje budżetem na poziomie 885 mln zł. Jest to mniejsza kwota niż ta, którą Centrum posiadało w 2013 r. W ubiegłym roku NCN na granty dla naukowców mogło przeznaczyć 889 mln zł. Zgodnie z Ustawą o NCN w każdym roku na badania prowadzone przez osoby rozpoczynające karierę naukową - doktoranci oraz osoby do pięciu lat po doktoracie - przeznaczane jest przynajmniej 20 procent środków na granty. W 2013 r. do osób poniżej 35. roku życia trafiło ok. 24 procent całego budżetu NCN.

Cel konkursu Etiuda
Etiuda jest konkursem adresowanym do osób, które mają otwarty przewód doktorski. Jednym z elementów stypendium przyznawanego w ramach konkursu Etiuda, jest obowiązek wyjechania stypendysty na staż do zagranicznego ośrodka naukowego. Wyjazd na staż ma być realizacją zamierzenia zgodnie, z którym, młodzi naukowcy mają dołączać do najlepszych zespołów badawczych na świecie. Stypendyści mają zdobywać wiedzę i doświadczenie poprzez współpracę z najlepszymi badaczami na świecie. Zdobyta wiedza, ma przynosić korzyści po powrocie młodych naukowców do Polski. Przy wyborze miejsca odbycia stażu, należy kierować się poziomem naukowym jednostki, do której planowany jest wyjazd. Najważniejszy jest jednak dorobek i poziom naukowy zespołu badawczego z zagranicznej jednostki naukowej, z którym stypendysta będzie współpracował w ramach grantu Etiuda.

Użyteczność badań podstawowych
Narodowe Centrum Finansuje tylko badania podstawowe (kliknij i przeczytaj definicję). Naukowcy nie powinni się jednak obawiać, że ich wniosek nie otrzyma finansowania, jeśli jego wyniki okażą się możliwe do wdrożenia w praktyce, czyli będą miały charakter aplikacyjny. NCN dąży do finansowania badań, które będą użyteczne, a ich wyniki w przyszłości mogą być wykorzystywane nawet do celów komercyjnych. Ważne jest, żeby na etapie składania projektu, wykazać, że jego celem jest np. poznanie przyczyn pewnych procesów, zbadanie pewnych prawidłowości itp. Cel aplikacyjny i komercyjny nie może być jednak podstawową motywacją do składania wniosku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentował Paweł Kurzyński

Mała popularność konkursu LIDER
Dotychczas w NCBiR przeprowadzonych zostało pięć edycji naboru wniosków w ramach konkursu LIDER, który adresowany jest do młodych naukowców. Konkurs ten ma bardzo wysoki współczynnik sukcesu - nawet powyżej 30 procent. Nie wynika to jednak z faktu bardzo dużego budżetu konkursu, a małej liczby składanych wniosków. W IV edycji konkursu na 118 złożonych wniosków finansowanie uzyskało aż 41 z nich (współczynnik sukcesu blisko 35 procent). Przedstawione dane wskazują, że warto składać wniosek w ramach konkursu LIDER. Informacje o kolejnym naborze mają pojawić się w IV kwartale 2014 r.

Wysokie budżety pierwszych edycji konkursów
Na przykładzie konkursów Innowacje Społeczne oraz Program Badań Stosowanych wyjaśnialiśmy, dlaczego największe szanse na otrzymanie środków na badania, mają zespoły badawcze, które aplikują w pierwszym naborze wniosków w danym konkursie. Choć w początkowych założeniach budżety kolejnych edycji konkursów mają być na porównywalnym poziomie, to w trakcie naboru wniosków może dochodzić do zmian. Jeżeli w pierwszej edycji konkretnego konkursu wpływa dużo dobrych wniosków, dyrekcja NCBiR może zdecydować o zwiększeniu wysokości puli środków, które zostaną przeznaczone na projekty. W praktyce środki przesuwane są z kolejnych edycji konkurów. W efekcie może dojść do sytuacji, która miała miejsce w konkursie PBS. Początkowo Program Badań Stosowanych miał mieć pięć naborów wniosków. Ostatecznie przesunięcia środków na dobre projekty z początkowego naboru wniosków, spowodowały, że PBS ograniczył się do trzech naborów wniosków. Warto więc zapamiętać, że największe szanse mają wnioski składane w nowych konkursach. W tym celu warto znać aktualny harmonogram konkursów NCBiR, Krajową Inteligentną Specjalizację oraz Krajowy Program Badań.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na seminarium RMN reprezentowała Anna Koržinek.

Dokumentacja konkursowa
W konkursach, których organizatorem jest MNiSW często dochodzi do zmian zasad i regulaminów. W wielu przypadkach dwie edycje tego samego konkursu mogą się bardzo różnić od siebie. Z tego powodu należy przed przystąpieniem do składania wniosku, dokładnie przeczytać dokumentację konkursową. Bez lektury regulaminu konkursu i ogłoszenia konkursowego łatwo popełnić błędy, które spowodują odrzucenie wniosku z powodów formalnych. 

Nowe edycje konkursów w 2014 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal nie podaje przybliżonych terminów otwierania nowych konkursów w 2014 r. Wynika to z faktu, że w MNiSW trwają prace nad zasadami kolejnych edycji naborów wniosków ramach takich konkursów jak Mobilność Plus, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki oraz Rozwój Sportu Akademickiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejne edycje wspomnianych konkursów będą miały inne regulaminy niż nabory wniosków w ramach tych konkursów w 2013 r. Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...