środa, 16 kwietnia 2014


Konkurs GIODO i PwC Legal
Do 16 maja 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i PwC Legal esej dotyczący zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu mogą wziąć w nim udział studenci prawa oraz studenci kierunku administracja od trzeciego roku studiów jednolitych oraz od pierwszego roku studiów drugiego stopnia. 

W przesłanym eseju należy zająć się tematem "Monitorowanie studentów podczas pisania prac egzaminacyjnych", który polega przygotowanie rozwiązania następującego kazusu.
Po zakończonym pisemnym egzaminie na IV roku studiów prawa Uniwersytetu X, wykładowca wezwał do siebie trzech studentów i przekazał im informację, że nie zdali egzaminu z powodu niesamodzielnej pracy (ściągania). Studenci zaprzeczyli, jednak wówczas wykładowca pokazał im nagranie z kamer znajdujących się w sali egzaminacyjnej. Na nagraniu widoczne było zbliżenie na twarze studentów, które umożliwiało ich identyfikację oraz sytuacja, w której studenci komunikowali się ze sobą, pokazując sobie prace egzaminacyjne.
Studenci byli zaskoczeni, ponieważ nie wiedzieli, że przebieg egzaminu był nagrywany. Nie wiedzieli nawet, że w sali egzaminacyjnej zamontowane są kamery. Wykładowca oświadczył studentom, że płyty CD z nagraniem przebiegu egzaminu złoży do akt każdego z trzech studentów, na wypadek, gdyby chcieli oni w przyszłości zakwestionować wynik egzaminu.
Na podstawie opisanego stanu faktycznego oceń:
1) czy działanie Uniwersytetu X (reprezentowanego przez pracownika – wykładowcę) było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i czy uniwersytet mógł wykorzystać nagranie z kamer w celu uzasadnienia oceny egzaminu?
2) jakie obowiązki wobec studentów powinien wykonać Uniwersytet X?
Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
  • Nagroda za zajęcie I-go miejsca - tablet PC;
  • Nagroda za zajęcie II-ego miejsca - czytnik e-booków;
  • Nagroda za zajęcie III-ego miejsca – notatnik cyfrowy.
Organizatorzy mogą także przyznać tzw. nagrody specjalne w postaci bezpłatnych praktyk zawodowych w Biurze GIODO w Warszawie dla maksymalnie 5 osób, po uprzednim skierowaniu przez uczelnię, na którą uczęszcza laureat konkursu.




Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.



0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...