czwartek, 10 kwietnia 2014


Lubuski program operacyjny na lata 2007-2013
Do 5 maja 2014 r. trwa nabór wniosków do działania 2.4 transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw w ramach Lubuskiego Programu Regionalnego. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie najlepszych projektów wynosi 10 000 000 zł.

W ramach konkursu finansowane są następujące typy projektów:
 • I typ - zakup wyposażenia i rozwój infrastruktury sfery B+RT;
 • II typ - budowa/tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, parków naukowo- technologicznych, inkubatorów, w tym również infrastruktury oraz wyposażenia parków naukowo-technologicznych, przemysłowych, inkubatorów oraz innej infrastruktury B+RT.
Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu są:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS;
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (w tym spółki komunalne, spółki z udziałem JST);
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • organizacje pozarządowe (działające w zakresie wsparcie sektora MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie);
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • klastry;
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem dzielności jest zarządzanie pracami B+RT i ich organizowanie;
 • inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie).
Informacje o konkursie na stronie Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...