czwartek, 17 kwietnia 2014


Logo European University Institute
Do 25 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji.

W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:
  • stypendium do 2 000 euro miesięcznie (w przypadku pobierania innych stypendiów organizatorzy mogą je obniżyć do 1 250 euro miesięcznie);
  • dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta przyjeżdża na staż z partnerem;
  • dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na staż;
  • pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro.

Podczas oceny kandydata na stypendystę pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • dotychczasowe osiągnięcia naukowe - oceniane na podstawie dysertacji doktorskie, dotychczasowych publikacji, listów referencyjnych i planów badawczych;
  • plany dotyczące kariery naukowej - oceniane na podstawie CV, listów referencyjnych;
  • przedmiot zainteresowań badawczych - organizatorzy konkursu oceniają, czy są w stanie zapewnić mentora, który będzie specjalistą w dziedzinie badań stypendysty.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...