czwartek, 24 kwietnia 2014


Logo Ministerswa Infrastruktury i Rozwoju
Do 16 maja 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach II edycji konkursu Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach:
  • Liderzy Innowacji PO KL;
  • Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL.
Uczestnikiem konkursu może być beneficjent projektu innowacyjnego i/lub współpracy ponadnarodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Projekty do konkursu mogą zgłaszać:
  • realizator projektu (beneficjent);
  • Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.
Laureaci konkursu otrzymają statuetkę i dyplom. Organizatorzy zapewnią także pokrycie kosztów jednego szkolenia grupowego lub doradztwa, zarówno dla laureatów, jak i wyróżnionych. Tematyka szkolenia powinna dotyczyć zgłaszanego projektu, problematyką PO KL lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Koszt szkolenia będzie pokryty do następującej kwoty:
  • laureat (I miejsce) - do 5 500 zł brutto;
  • wyróżnienie (II miejsce) - do 4 500 zł brutto;
  • wyróżnienie (III miejsce) - do 3 500 zł brutto.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca
ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa
z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Strona internetowa konkursu Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...