środa, 9 kwietnia 2014


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 31 lipca 2014 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2015-2016. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami. Priorytetem jest wsparcie mobilności młodych naukowców - studentów, doktorantów i osób tuż po doktoracie.

Program skierowany jest do magistrantów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Przyjmowane są wnioski dotyczące wszystkich dziedzin nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu we wniosku należy przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu,  to:  1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące  w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce. Strona niemiecka pokrywa koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu. 

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:
  • 82 euro/ dzień  przy pobycie do 22 dni;
  • 1 840 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.
Dla studentów, absolwentów  i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:
  • 41 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
  • 1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca
Wniosek musi być równocześnie złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (strona polska) oraz do Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (strona niemiecka).
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...