sobota, 12 kwietnia 2014


W 2014 r. Dni Narodowego Centrum Nauki odbyły się w Lublinie - fot. www.granty-na-badania.com
Burzliwa dyskusja rozgorzała podczas Dni Narodowego Centrum Nauki, gdy doszło do sprawy składania wniosków w języku angielskim. Nie była to jednak jedyna sporna kwestia podczas spotkania, które w dniach 9-10 kwietnia odbyło się w Lublinie. Dla osób, które nie mogły pojawić się w Lublinie, zebraliśmy najciekawsze informacje z Dni NCN.

Spada współczynnik sukcesu
Współczynnik sukcesu to odsetek wniosków, które uzyskują finansowanie. W 2013 r. wynosił on ok. 23%. Oznacza to, że niespełna co czwarty wniosek składany do Narodowego Centrum Nauki przechodził przez całą procedurę oceny i uznawany był za zasługujący na pieniądze. W trwającej obecnie ocenie wniosków złożonych do konkursów Preludium 6, Sonata 6 i Opus 6 współczynnik sukcesu wyniesie ok. 19%.

Jest kilka przyczyn spadku współczynnika sukcesu. Z jednej strony odpowiada za to kwestia finansowa. Nie wzrasta bowiem budżet na finansowanie grantów, którym dysponuje NCN. Jednocześnie do Krakowa wpływają coraz droższe projekty. Często wynika to z faktu, że kierownicy planują nowe pełnoetatowe zatrudnienia do realizacji projektu.

Z drugiej strony zwiększa się także aktywność samych naukowców. Oferta NCN jest coraz lepiej znana w środowisku naukowym i spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców. W efekcie naukowcy składają więcej wniosków niż jeszcze kilka lat temu.

Błędy formalne ciągle na czasie
Narodowe Centrum Nauki cały czas zmaga się z wnioskami, które zawierają błędy formalne. Konsekwencją błędów formalnych jest odrzucenie wniosku bez sprawdzenia i ocenienia jego części merytorycznej.  Obecnie na etapie oceny formalnej odpada ok. 10% wniosków. Oznacza to, że w 2013 r. na tym etapie poległo ok. 1000 wniosków. 

Samych błędów formalnych można zaś uniknąć bardzo łatwo. Wystarczy dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem o danym konkursie oraz regulaminem samego konkursu. Wszystkie dokumenty publikowane są zaś na stronach NCN. Również wypełniając wniosek w systemie OSF można uniknąć wielu błędów.

Błędy formalne najczęściej wynikają zaś z braku wiedzy o zasadach konkursów. Wnioskodawcy zapominają, że wniosek do NCN należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej. Wypełniają wniosek w niewłaściwym języku. Przekraczają określone limity na zakup aparatury nauko-badawczej oraz nie przestrzegają terminów składania wniosków.

Wzrasta liczba recenzji zagranicznych
Od konkursów otwartych w marcu 2013 r. niemal cały wniosek składany do NCN należy napisać w języku angielskim. Wynika to z faktu, że dobrze napisany wniosek w tym języku, ma być gwarancją, że kierownik projektu będzie w stanie wyniki badań prowadzonych w ramach grantu, opublikować w czołowych czasopismach naukowych na świecie. Dla NCN oznacza to w domyśle czasopisma anglojęzyczne.

Przygotowywanie wniosków w języku angielskim przekłada się też na coraz większy udział zagranicznych ekspertów przy ocenie wniosków. Eksperci ci oceniają wnioski w II etapie oceny merytorycznej. O ile w 2012 r. sprawdzili oni ok. 14% wszystkich wniosków, to w 2013 r. było to już ok. 31% wniosków. Najczęściej do zagranicznych ekspertów trafiają wnioski z panelu NZ - Nauki o Życiu - ok. 70%.

Wykorzystywanie we wnioskach języka angielskiego cały czas spotyka się z oporem naukowców oraz pracowników administracyjnych jednostek, w których realizowane są granty. NCN częściowo uwzględnia te uwagi i od naboru wniosków w konkursach Preludium 7, Sonata 7 i Opus 7 plan badań i opis aparatury ponownie pisze się w języku polskim i angielskim. Przez dwa nabory wniosków elementy te należało wypełnić tylko w języku angielskim. Po przyznanym finansowaniu w umowie musiała być jednak wersja w języku polskim. Ewentualne niezgodności w tłumaczeniu były zaś powodem opóźnienia w podpisywaniu umów.

Obsługa administracyjna projektów złożyła do NCN prośbę, by we wniosku również opis planowanych zakupów w ramach innych kosztów bezpośrednich sporządzany był w dwóch wersjach językowych. Ma to wyeliminować błędy przy zakupach. A błędy wynikały - podobnie jak przy planach badań i opisie aparatury - z niedokładności tłumaczeń. Trudno przewidzieć czy zmiana wejdzie w życie. NCN obawia się, że w wersjach dwujęzycznych we wnioskach będą pojawiały się niezgodności. Wówczas byłoby to powodem odrzucenia wniosków ze względów formalnych.

Wniosek do NCN wstępem do ERC
Osoby, które składały lub przymierzały się do składania wniosku do European Research Council, mogą dziwić się czemu są one podobne do wniosków, które składane są do Narodowego Centrum Nauki. Nie jest to zwykły zbieg okoliczności. Struktura działania NCN - w tym procedura oceny wniosków - wzorowana jest na strukturze działania ERC. Również panele naukowe w NCN są wzorowane na panelach naukowych w ERC.

Taka sytuacja ma jeden prosty cel. Władze polskiej nauki chcą, żeby polscy naukowcy składali więcej grantów to ERC. Swoistą "wprawką" mają być dla nich wnioski składane do NCN. Naukowcy pisząc wnioski do NCN uczą się wiec zasad z ERC. Jeśli więc zdecydują się na złożenie wniosku do ERC znajdą tam znajome wnioski i będą wiedzieli, czego oczekują od nich grantodawcy.

Kto otrzymuje karencje?
W konkursie OPUS, SONATA, PRELUDIUM, Zespół Ekspertów wskazuje co najmniej 20% projektów spośród wniosków niezakwalifikowanych do II etapu oceny, których kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu (karencja). Zespół Ekspertów może odstąpić od nakładania karencji w konkursie, w którym liczba rozpatrywanych wniosków była niewielka a ich poziom merytoryczny wysoki. Zespół Ekspertów przedkłada uzasadnienie swojego stanowiska w tej sprawie wraz z kwalifikacyjną listą rankingową.
Karencja nakładana jest więc na kierowników projektów, które zostały uznane za najsłabsze pod względem naukowym. Co oznacza jednak, że wniosek jest słaby naukowo? Podczas Dni NCN zostało wyjaśnione, że do tej grupy trafiają najczęściej wnioski, które nie są wnioskami badawczymi, mają źle przygotowane kosztorysy oraz widoczne jest, że są one nierealistyczne, są pisane "na kolanie", czyli są bardzo niedopracowane. Karencja ma zmusić kierownika do ponownego opracowania swojego tematu.

Warto przeczytać także jakie są źródła niepowodzeń w konkursach NCN.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...