piątek, 11 kwietnia 2014


Young Design 2014 - logo
Do 21 maja 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Young Design 2014. Celem konkursu jest wyłonienie młodego projektanta wzornictwa o największym potencjale rynkowym. Laureat konkursu otrzyma stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej. Wysokość stypendium wynosi 20 000 zł. Laureat konkursu będzie mógł także odbyć miesięczny staż w renomowanej firmie projektowej oraz zaprezentować swoje portfolio na gali konkursu Dobry Wzór 2014.

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:
 • studenci studiów drugiego stopnia studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa; 
 • studenci 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa; 
 • absolwenci uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, którzy do dnia 31 grudnia 2014 roku nie ukończą 31 lat; 
 • uczestnicy poprzedniej edycji konkursu, jeśli spełniają jedno z kryteriów podanych wyżej.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy;
 • kserokopia dyplomu - w przypadku absolwentów;
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania ze wskazaniem roku i kierunku  studiów - w przypadku studentów; 
 • CV uczestnika. 
Do zgłoszenia trzeba także dołączyć portfolio w wersji papierowej i elektronicznej, składające się z następujących elementów: 
 • trzy projekty różnych produktów, przedstawione na planszach o wymiarach A3 (liczba plansz dowolna);
 • każdy z projektów może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu, np. rysunki, szkice, renderingi lub zdjęcia; 
 • opis każdego projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wskazanie proponowanych technologii produkcji;
 • dane rynkowe: produkt masowy czy niszowy, półka rynkowa, grupa docelowa;
 • informacje dodatkowe istotne dla projektu;
 • dopuszczalne jest dołączenie prezentacji multimedialnej projektów pokazanych w portfolio, trwającej nie dłużej niż 3 minuty, po 1 minucie na projekt. 
Do portfolio należy załączyć oświadczenie projektanta zawierające jego zgodę na publikację materiałów zawartych w portfolio w materiałach promocyjnych i informacyjnych Instytutu oraz na bezpłatne wystawienie prac w salach organizatora. Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.ul. Świętojerska 5/700–236 Warszawa 


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...