czwartek, 17 kwietnia 2014


Foldery informacyjne o konkursach NCN - fot. www.granty-na-badania.com
Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki, które w 2014 r. odbyły się w Lublinie, pracownicy Centrum przekazywali najważniejsze informacje dotyczące składania wniosków. Podczas prezentacji, która adresowana była do wnioskodawców, przedstawione zostały m.in. źródła niepowodzeń w konkursach NCN. Warto im się przyjrzeć, bo to dobry materiał do unikania błędów we wnioskach składanych do NCN.

W prezentacji przygotowanej przez pracowników NCN, zwrócona została uwaga na następujące elementy, które mogą być przyczyną odrzucenia wniosku:
  • Cel naukowy i hipotezy badawcze - konieczne jest by zostały sformułowane w sposób jasny i precyzyjny.
  • Opiekun naukowy - osoba, która pojawia się w konkursach, gdzie wnioskodawcą jest młody naukowiec bez stopnia doktora. Wskazane jest by opiekun specjalizował się on w tematyce badań naukowych, w której swój projekt zgłasza młody naukowiec.
  • Skrócony opis projektu - jest to jedyny opis projektu, który otrzymują recenzenci podczas I etapu oceny merytorycznej. Nie może być on więc wstępem do szczegółowego opisu projektu. W skróconym opisie projektu należy zawrzeć cały opis projektu. Ważne jest także, że opis skrócony musi być jasny i klarowny nie tylko dla specjalistów w danej dziedzinie, ale także dla naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi. Wynika to z faktu, że mogą oni recenzować wniosek na I etapie oceny merytorycznej.
  • Kosztorys - projekt o wysokim budżecie nie musi być odrzucony ze względu na tzw. kosztochłonność. Każdy wydatek musi być jednak dokładnie uzasadniony. Wnioskodawca musi także wykazać, dlaczego dany wydatek jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia projektu i jaki jest jego merytoryczny związek z projektem.
  • Dorobek naukowy - brak znaczącego dorobku naukowego obniża szansę na otrzymanie grantu. Potwierdza się, że kierownik jest najważniejszym elementem wniosku o grant.
  • Wersja językowa - NCN wymaga by konkretne elementy wniosku były składane w języku polskim lub języku angielskim. Jeżeli wnioskodawca nie zastosuje się do tych wymagań, to jego wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.
  • Błędy formalne - wynikają z nieznajomości regulaminów konkursów. Najczęstsze to: składanie wniosku po terminie, brak dwóch wersji wniosku (elektroniczna i papierowa), wniosek pisany wyłącznie w języku polskim, planowanie niekwalifikowalnych wydatków, nie spełnianie wymagań konkursowych.
Potwierdzone zostało także, że nie istnieją żadne wytyczne dotyczące proporcji poszczególnych wydatków w kosztorysie projektu. Nie ma więc wytycznych dotyczących np. stosunku wysokości wynagrodzeń do pozostałych kategorii wydatków, które zostały zaplanowane we wniosku. Kluczowe przy ocenie kosztorysu ma być jego realistyczne skonstruowanie. Element ten oceniany jest na podstawie następujących kryteriów:
  • czy grupa wykonawców jest odpowiednia do realizacji przedstawionych we wniosku zadań;
  • czy zadania są adekwatne do wysokości wynagrodzeń i ich wykonawców;
  • właściwa kalkulacja poszczególnych kosztów.
Pełną treść prezentacji "Konkursy Narodowego Centrum Nauki" można znaleźć na stronie internetowej NCN.  Wykaz źródeł niepowodzeń w konkursach NCN zaczyna się na stronie 35. Zachęcamy także do lektury listy najczęstszych błędów we wnioskach do NCN.


Poradnik: Jak złożyć dobry wniosek do NCN? - fot. www.granty-na-badania.com
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...