środa, 28 maja 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje kolejne działania, które mają zachęcić polskich naukowców do składania wniosków o granty, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. W realizacji tego celu pomóc ma program "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". W jego ramach wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku.


Zgodnie z informacjami MNiSW celem programu "Granty na granty" jest:
wsparcie polskich jednostek naukowych (...), które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Program ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskich jednostek naukowych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej i umożliwić im podniesienie jakości przygotowywanych wniosków projektowych.
Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
  • Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej - zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy wskazówek dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego.
  • Refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego - zgodnie z informacjami MNiSW wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego.
O środki będą mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy rozpoczęli przygotowywanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Wnioski będzie można przygotowywać tylko w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot. Informacje o naborze wniosków w ramach programu "Granty na granty" będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...