poniedziałek, 26 maja 2014Tytuł wniosku o grant badawczy jest jego pierwszym elementem, z którym ma kontakt recenzent. I choć rzekomo nie powinno się oceniać książki po okładce, to właśnie tytuł jest tym elementem, który odpowiada za wywarcie pierwszego wrażenia. Dobrze napisany może pozytywnie nastawić recenzenta do treści wniosku. Zawierający błędy lub quasi naukowy bełkot - przekreśli wniosek. Jak więc napisać dobry tytuł wniosku o grant?

Przede wszystkim należy pamiętać, że tytuł wniosku musi odnosić się do jego treści. Musi być jego wizytówką i jednocześnie zapowiedzią tego, co znajduje się w środku. Nie wskazane jest by w celu bardziej chwytliwego ujęcia tematu, tworzyć tytuł, który nie będzie miał pokrycia w zawartości merytorycznej wniosku. Lepiej też w tytule unikać stwierdzeń, które wskazują, że naukowiec zna wyniki badań przed ich przeprowadzeniem. Celem nauki jest weryfikacja hipotez, a nie takie manipulowanie zbieranym materiałem, by dojść do z góry założonego celu. Zachowajmy też nieco pokory i nie krzyczmy już tytułem, że stworzyliśmy wniosek, który rozwiąże wszelkie problemy nauki.

Jeśli chcemy stworzyć dobry tytuł wniosku o grant, na początek warto sięgnąć po rady osób bardziej doświadczonych, które aplikowały o granty i czyniły to z sukcesami. Kwestia tytułu wniosku o grant została omówiona w następujący sposób w poradniku Rady Młodych Naukowców pt. "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?".
Tytuł wniosku powinien być zwięzły i wyczerpujący. Z powodzeniem można pominąć nie mające większego znaczenia zwroty takie jak „Badania nad”, „Wyniki dotyczące”. Interesujący i przyciągający uwagę tytuł może już na starcie pozytywnie nastawić recenzenta do wniosku.
Cały rozdział tworzeniu tytułów wniosków grantowych poświęcili w swojej książce pt. "Writing Successful Science Proposals" Andrew J. Friedland, Carol L. Folt. Autorzy zwracają uwagę, że często tytuł powstaje w ostatniej chwili, gdy szybko zbliża się termin składania wniosków i liczy się każda sekunda. Wnioskodawcy mają bowiem tendencję do uważania, że sam tytuł jest zdecydowanie mniej ważny od pozostałych części wniosku.

Friedland i Folt głoszą jednak tezę, że taki pogląd jest błędem. Wszystko dlatego, że ich zdaniem tytuł jest elementem, który może przyciągać uwagę czytelnika. Bazując na własnym doświadczeniu wyjaśniają też, że w sytuacji, gdy recenzent dostaje do oceny zbyt wiele wniosków, ich lekturę zaczyna od tych, które uzna za najciekawsze na podstawie tytułów. Łatwo się domyślić, że na początku sprawdzania recenzent będzie nastawiony bardziej pozytywnie do wniosków niż wówczas, gdy zmęczony lekturą będzie dążył do jak najszybszego zakończenia jej. Autorzy książki "Writing Successful Science Proposals" zwracają także uwagę, że tytuł jest często elementem, który pozwala zapamiętać wniosek i przywoływać go za pomocą nawet pojedynczego hasła podczas posiedzeń komisji, które oceniają wnioski.
Na stworzenie dobrego tytułu nie ma jednak jednej uniwersalnej i cudownej rady. Friedland i Folt udzielają w tym zakresie następujących wskazówek:
  • Temat zbyt szczegółowy może zostać uznany za zbyt wąski;
  • Temat zbyt szeroki może zostać uznany za niemożliwy do zrealizowania w pojedynczym badaniu;
  • Zaprezentuj swój tytuł w sposób jasny, zwięzły i sensowny;
  • Unikaj żargonu i przesady;
  • Zastanów się nad zasadnością używania tzw. oklepanych sformułowań. Równie dobrze mogą one wzbudzić zainteresowanie, co spowodować niechęć czytelnika;
  • Unikaj w tytule sformułowań nieformalnych, zdrobnień i akcentów humorystycznych.
Gdzie szukać natchnienia do tworzenia tytułu, który zachowa powyższe rady? Jedną z dobrych praktyk przy pisaniu wniosku o grant są konsultacje z innymi naukowcami. Nie bójmy się im pokazać naszego wniosku i poprosić o ocenienie go. Kwestia ta dotyczy także tytułu składanego projektu. Warto spróbować opowiedzieć znajomym naukowcom o naszym projekcie i spróbować wyjaśnić jego tytuł. Taka rozmowa oraz lektura projektu przez osobę, która go nie tworzyła, zwiększa szansę, że spojrzymy na tytuł wniosku z innej strony oraz dostrzeżemy jego ewentualne niejasności i słabsze strony.

Warto korzystać z doświadczenia innych naukowców również w nieco odmienny sposób. Pomysł na dobry tytuł może nam przyjść do głowy także podczas lektury listy projektów, które już uzyskały finansowanie. Pozwoli to zobaczyć w jaki sposób tworzone były tytułu grantów, które uzyskały akceptacje ekspertów. Listę zwycięskich grantów publikują na swoich stronach internetowych niemal wszystkie instytucje finansujące badania. W internecie można znaleźć np. listę wszystkich finansowanych grantów ze środków Narodowego Centrum Nauki.

To doskonała okazja do wyciągania wniosków z doświadczeń innych badaczy. Czytając tytuły, szybko wyłapiemy te, które przykuwają naszą uwagę, wzbudzają zainteresowanie i zapadają w pamięć. Warto je zebrać w jednym miejscu i spróbować poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego zwróciliśmy uwagę właśnie na te tytuły. Co takiego zrobili autorzy, że spośród setek pozycji naszą uwagę zwróciły właśnie te tytuły? Jeśli odpowiemy na to pytanie i wcielimy w życie powyższe rady, jest duża szansa, że i nasz wniosek zwróci uwagę recenzentów. Nie zmienia to jednak faktu, że za dobrym tytułem musi iść także wniosek na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym. Sam tytuł - nawet najlepszy - nie zapewni nam środków na badania.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Kazarelth Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom