poniedziałek, 26 maja 2014


Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac konkursowych wynosi 45 000 zł. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, innowacje, rozwój regionalny. 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione między 1 stycznia 2014 r. a 30 września 2014 r. Autorami prac muszą być studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego lub studenci innych szkół wyższych, o ile są zameldowani na terenie województwa małopolskiego.

Prace zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć poniższych zagadnień:
1. przedsiębiorczość, w tym m.in.: 
 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR
 • współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z małopolskim ośrodkami Krajowego Systemu Usług
 • strategie działania instytucji otoczenia biznesu po okresie programowania 2007 -2013 na przykładzie krajów „starej” UE
2. innowacje, w tym m.in.:
 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.
3. rozwój regionalny, w tym m.in.:
 • Małopolska – regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego
W każdym z wymienionych powyżej trzech działów tematycznych, przewidziano następujące nagrody:
 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
 • 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł
Regulamin konkursu dopuszcza zgłaszanie prac, które zostały obronione przynajmniej na ocenę dobrą. Przesyłać należy prace napisane w języku polskim. Prace napisane w innym języku należy przetłumaczyć na język polski. 

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać do organizatorów konkursu na adres:
Sapare Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków
z dopiskiem na kopercie "Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego".

Do 31 października 2014 r. trwa także nabór wniosków w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...